Infokiri 22. veebruar

17. veebruaril toimus vallavalitsuse istung. Vaata lähemalt siit

18. veebruaril toimus vallavolikogu istung, kus võeti vastu valla eelarve. Vaata lähemalt siit.

22. veebruarist on Vabariigi Valitsus kinnitanud uued kriisimeetmed. Loe lähemalt siit.

22. veebruaril kell 17.30 toimub Sindi seltsimajas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava arutelu. Lähem info siit.

24. veebruaril toimuvad üle valla Eesti Vabariigi 103. aastapäevale pühendatud sündmused. Vaata lähemalt.

28. veebruarini toimub Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek. Loe lähemalt.

2021. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud. Loe lähemalt.

Vallas on käimas ohtlike puude raie. Loe lähemalt siit.

Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise eri kinnistute koormamiseks 20-aastase hoonestusõigusega. Loe lähemalt siit.

Alates 1. märtsist võetakse vastu taotlusi Tammiste Lasteaed-Algkooli 1. klassi astumiseks. Loe lähemalt siit.

Sindi Vesi annab teada, et seoses veetorustiku avariiremondiga esineb 25. veebruaril veega varustamise häireid Sindis Tööstuse ja Kooli tänava ristumise piirkonna elanikel. Tööd kestavad kell 8.30-16.30. Palume elanikel varuda vett ja loodame mõistvale suhtumisele.

Lõppes huvihariduse taotlusvoor, kokku laekus 74 taotlust.

Vald hakkab maksma restaureerimistoetust. Loe lähemalt siit.

Kevadel toimuvad esimesed Tori valla noortevolikogu valimised. Lähem info siit.

 

NB! Ametnike vastuvõtt ainult eelneval kokkuleppel! Ametnike kontaktid leiate www.torivald.ee/kontakt või helistades üldtelefonile 445 1881. Vastuvõtul tuleb järgida Terviseameti käitumisjuhiseid.

Lumekoristuse info ja kontaktid leiab valla kodulehelt: www.torivald.ee/lumekoristus

Tutvu valla poolt pakutavate teenuste, toetuse ja toimingutega. Vaata lähemalt.

Vabad töökohad: https://www.torivald.ee/vabad-tookohad.

Palun saatke ettepanekud ja küsimused vallavalitsusele aadressil: tori@torivald.ee.