Algas Tammiste algkool-kogukonnakeskuse ja ümbritseva väliruumi arhitektuurivõistlus

Tori vallavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit kuulutavad välja Tammiste algkool-kogukonnakeskuse ja ümbritseva väliruumi arhitektuurivõistluse. Võistluse eesmärk on leida lahendus nüüdisaegsele liikuma kutsuvale koolihoonele, atraktiivsele ja multifunktsionaalsele kogukonnakeskusele ning mitmekesisele välialale, mis täidaks areneva külakeskuse rolli. Võistlusala pindala on 64 000 ruutmeetrit ja uue hoone suuruseks umbes 3000 ruutmeetrit.

Uus koolihoone peab pakkuma erinevaid paindlikke õppimis-, huviharidus-, liikumis- ning suhtluskeskkondi. Kogukonnakeskus peab olema kõigi maja, mida hakkavad kasutama nii lapsed, noored, täiskasvanud kui eakad - see on kooskäimise ja ühistegevuste koht. Avaliku ruumi kujundamisel tuleb arvestada, et alast kujuneb asula keskus, sümboolne keskus koos peatänavaga (Kellukese tee)

Uus koolihoone koos kogukonnakeskusega pakub kodulähedasi teenuseid (lasteaed, algkool, kogukonnakeskus, raamatukogu, sportimisvõimalused, ühisüritused ja peod, ringid, rühmatreeningud, koosolekud ja loengud, kontserdid, kino jms). Seejuures tuleb arvestada säiliva Tammiste lasteaia hoonega - uus arhitektuur loob terviku olemasoleva lasteaiaga. See võimaldab ära kasutada olemasolevat taristut ning luua ka lasteaia tarbeks mitmekesisemaid võimalusi, vähendades ühtlasi pendelrännet Pärnu või Sindi linna vahel.

Žürii esimees Jana Malõh toob välja, et kodulähedane kool-kogukonnakeskus on hindamatu väärtusega: "Peame väga oluliseks, et tulevane Tammiste lasteaed-algkooli-kogukonnakeskus on kaasaegse ja atraktiivse õppekeskkonnaga hoone, kus sise- ja välikeskkond inspireerib ja toetab õpilase motivatsiooni, kasvatab  ühtekuuluvustunnet kogukonnas ning on aktiivne kultuuri- ja spordielu süda."

Eesti Arhitektide Liidu asepresident Marika Lõoke tunnustab Tori valda, kes mitme avaliku arhitektuurivõistlusega on otsinud kõrgetasemelise arhitektuuri terviklahendust: "Arhitektide jaoks on käes järjekordne põnev väljakutse panustada ideedega kogukonnaarhitektuuri kujunemisse ja pakkuda välja lahendusi, mis vastaks elanike vajadustele kaasaegses külakeskkonnas."

Võistlustöid hindab žürii koosseisus: Tori vallavolikogu esimees Jana Malõh, Tori vallaarhitekt Kristjan Kullerkan, kogukonna esindaja Kristo Kaukver ning arhitektid Andres Ojari, Inga Raukas, Jaak Huimerind ja Xenia Sooniste. Auhinnafond on 30 000 eurot: esimene koht 10 000 eurot, teine koht 8000 eurot, kolmas koht 6000 eurot ning kaks ergutuspreemiat kumbki 3000 eurot.


Tegu on avaliku ühes etapis läbiviidava arhitektuurivõistlusega, tööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2022. Võistlustingimused saab alla laadida riigihangete registrist, hanke viitenumber on 241119.


Lisainfo:

Vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

Tel 59182828

E-post kristjan.kullerkan@torivald.ee


EAL asepresident Marika Lõoke

Tel 5020511

E-post marika@abol.ee