Vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel korteriomandi Sindis

Tori Vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel Tori vallale kuuluva korteriomandi Pärnu mnt 73 - 3 (registriosa nr 2519006, katastritunnus 74101:001:0048, sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 43,3 m²) asukohaga Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa. Kogu korter vajab põhjalikku remonti.

Alghind on 4800 eurot, pakkumise lõpptähtaeg 6.12.2022 15:56.

Enampakkumine toimub oksjonikeskkonnas osta.ee: https://www.osta.ee/korteriomandi-muuk-parnu-mnt-73-3-sindi-linn-185102100.html

Enampakkumise võitja kinnitab, et ta on teadlik korteriomandi Pärnu mnt 73 - 3 seisukorrast ning seda puudutavatest dokumentidest ning võitja on objekti üle vaadanud ega oma pretensioone. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping 60 (kuuekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest Tori Vallavalitsuse poolt, s.o. 60 päeva jooksul eelnimetatud otsuse kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Antud tähtaja jooksul müügilepingu mittesõlmimise korral on vallavalitsusel õigus otsus vallavara võõrandamise tulemuste kohta tunnistada kehtetuks. Müügilepingu sõlmimisega kaasnevad kulud peab tasuma enampakkumise võitja. Valduse üleandmine toimub hiljemalt 1 nädal pärast notariaalse tehingu toimumise päeva.

Paikvaatluse sooviga palume helistada haldusjuhile: Maie Põder, tel 509 8829.

Volikogu otsus