Tori vallas tähistatakse esimesed avalikud varjumiskohad

Koostöös Päästeametiga on kaardistatud kõik valla omandis olevad varjumise potentsiaaliga hooned, millest kolm märgistatakse rahvusvahelise tähisega. Sauga teenuskeskusele (Selja tee 1a), Tori põhikoolile (Virula 11, Tori alevik) ja Sindi lasteaiale (Kooli 2a, Sindi linn) lisatakse vastav kleebis hoone välisuksele. Avalikud varjumiskohad on mõeldud ohu korral kõigile abivajajatele.

„Tänaseks on  Tori vallas varjumiskohtadeks sobilikud hooned kaardistatud ja saavad vastavalt märgistatud," ütles Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla. „See on väike osa tööst, mis tuleb ära teha, et tõsta elanike valmisolekut ja võimekust kriisidega hakkama saamisel. Kriisis elamine on saamas meie uueks reaalsuseks ja me kõik peame sellega kohanema. Kui oleme ette valmistatud, tuleme kriisiolukorras paremini toime," tõdes Soodla.

„Hea meel on näha, et esimesed sammud varjumiskohtade osas on tehtud. Vallavalitsus seisab hea, et aja jooksul tuleks neid juurde ning olemasolevate seisukord muutuks aina paremaks," lisab vallavanem Lauri Luur.  

Hoonete sobivuse ja tehnilise seisukorra kontrollis üle Päästeamet. Varjumiskohtade valikul lähtutakse põhimõtetest, et varjumispaik on maa all, raudbetoonist ja ilma akendeta või kergesti kaetavate akendega. Asuma peaks varjumispaik kohas, kus lähiümbruses võib tänavatel viibida palju inimesi või siis on selles piirkonnas palju inimeste varjumiseks mittesobivaid ehitisi. Varjumiseks sobivad näiteks majade keldrid ja maa-alused parklad.

Varjumine tähendab inimeste elu ja tervise kaitsmiseks nende kiiret paiknemist ohustatud alal asuvasse siseruumi. Kui inimesed juba on mingis hoones sees, siis tuleb neil sinna ka jääda (nt kodu, töökoht, kool) ning järgida edasisi juhiseid (püsida akendest eemal jne). Varjumiskohad on ehitised, mis kaitsevad lõhkekeha plahvatuse mõjul lenduvate kildude jm esemete eest. Riigi poolt tsiviilkaitse märgiga tähistatud hoone omanik kohustub varjumiseks mõeldud ruume korras hoidma ning ohu korral sinna abi vajavad inimesed sisse laskma.

Varjumine on vajalik õhurünnaku korral, aga ka näiteks lahingutegevuse korral linnas/tiheasustusalal või radioaktiivse saaste või keemilise aine levimise korral. Juhised, kuidas käituda, leiab nii „Ole valmis!" kodulehelt ja samanimelisest mobiilirakendusest: https://www.olevalmis.ee/

Elanikud saavad varjumise vajadusest teada SMSi teel, Eesti Rahvusringhäälingute kanalite kaudu ja samuti võivad ohust anda teada ka alarmsõidukite sireenid. Tulevikus on sireenidel põhinev ohuteavitussüsteem plaanis luua suurematesse asulatesse.

Avalikud varjumiskohad on märgistatud spetsiaalse elanikkonnakaitsemärgiga (sinine kolmnurk oranžil taustal). Tegemist on rahvusvahelise tsiviilkaitse märgiga, mis tuleneb 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse lisaprotokollist. Tsiviilkaitse eesmärgil kasutavate ehitiste, vahendite ning tsiviilelanikkonna jaoks ette nähtud varjenditena kasutatavaid objekte ei või hävitada ega rünnata. Selle tähisega märgistatud objektide või hoonete ründamine sõjalisel eesmärgil võrdub sõjakuriteoga.