Tori silla ehitustööd

Tori sild on 9. maist liiklusele suletud. 

Jalakäijad saavad üle jõe ajutise silla kaudu. Sillal ei ole soovitatav liikuda jalgrattaga või joosta. Korraga tohib sillal olla kuni 20 inimest. Tuleb vältida ka inimeste kogunemist ühes kohas. Liiklus sillal on avatud ööpäev läbi. Sild on 2,5 m lai ja liiklus reguleerimist ei vaja. Transpordiamet teeb vajadusel jooksvalt parandustöid ja hoiab silma peal silla ohutusel.

Ühistransport ja tavaliiklus on suunatud ümbersõitudele, millest peamised on riigimaantee nr 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru, riigimaantee nr 19252 Kaansoo – Tori ja riigimaantee nr 59 Pärnu – Tori. Ümbersõiduks kasutataval Sindi sillal reguleerib liiklust valgusfoor.

Tori sild jääb liiklusele suletuks seitsmeks kuuks ja uus sild avatakse taas käesoleva aasta lõpuks.

Tööde käigus lammutatakse 1956. aastal valminud 136 meetri pikkune Tori sild ning ehitatakse selle asemele uus, kaasaja nõuetele vastav sild. Tori silla ehituse tellija on Transpordiamet, töövõtja AS Tref Nord ning omanikujärelevalvet teostab AS Teede Tehnokeskus.

 

 

Õpilastransport Tori silla sulgemise ajal

MUUDATUSED BUSSILIIKLUSES SEOSES TORI SILLA SULGEMISEGA.