Ootame osalejaid heakorrakonkursile „Talvemeeleolu“

Tori vald korraldab ka tänavu heakorrakonkursi, kus hinnatakse õnnestunud jõulumeeleolu loomist. Möödunud aastal osales 24 „jõulurüüse riietatud" kandidaati, neist enamik olid eramajad. Ootame ka seekord rohket osavõttu, selleks tuleb esitada taotlus aadressile konkurss@torivald.ee 15. detsembriks.

Konkurss „Talvemeeleolu" on ellu kutsutud selleks, et innustada kodanikke ja ettevõtteid ehtima hoonete fassaade, aknaid ja hoove, andmaks panus pühademeeleolu loomisele oma kodukohas.

Kandidaate saab esitada neljas kategoorias:

  1. pereelamud tiheasustuses;
  2. maakodud, suvilad või talud hajaasustuses;
  3. korter- või ridaelamud (kaks ja enam korterit);
  4. ühiskondlikud-, äri- ja tootmisobjektid.

Taotlus peab sisaldama kandidaadi kinnistu aadressi, esitaja nime ja kontaktandmeid, konkursi kategooriat ja ettepaneku lühipõhjendust. Juhul, kui esitaja ei ole kinnistu omanik, tuleb lisada kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed ning tema nõusolek konkursil osalemiseks.

Vallavalitsuse žürii külastab hindamiseks kandidaatide aedasid ja õuealasid, parimaid autasustatakse tänukirja ja rahalise preemiaga.

Vaata pilte eelmise aasta konkursilt