Noppeid Tori valla täiskasvanuhariduse profiilist

Tori vald liitus pilootprojektiga arenguprogramm TÄISKÄIK, mida veab KASVULAVA. Selle raames kaardistati Tori valla täiskasvanuhariduse profiil, mida ilmestavad Statistikaameti koostatud interaktiivsed joonised.

ANDRAS on juba mitmeid aastaid tööd teinud, et toetada kohalikke omavalitsusi täiskasvanuõppe eesmärgistamisel. Selle programmi eesmärk on koos KOVidega kujundada ja luua täiskasvanuõpet toetav mudel. Meie valla eesmärk on luua mudel NEET noorte toetamiseks.

Siin on välja toodud Statistikaameti koostatud graafikud Tori valla täiskasvanuhariduse profiilist.