Sindi ühiselamute renoveerimisprojektid said KredExilt positiivse otsuse

Tori Vallavalitsus on võtnud eesmärgiks renoveerida Sindis asuvad ühiselamud, et pakkuda oma valla inimestele elamiskõlblikke sotsiaalpindasid. Selleks koostati Sindi linnas Supluse 2 ja 4 ning Pärnu maantee 27a asuvate ühiselamute renoveerimisprojektid, et oleks võimalik taotleda KredExist elamufondi arendamise investeeringutoetust. Hea meel on teatada, et Sihtasutuse KredEx juhataja kinnitas oma 31.10.2018.a käskkirjaga nr 135 hindamiskomisjoni ettepanekul toetuse saaja Tori Vallavalitsuse taotluste rahuldamise.

Pärast taotluste esitamist korraldas vallavalitsus kaks kohtumist: esmalt Supluse tänav 2 ja 4 elanikega ning seejärel Pärnu maantee 27a inimestega, kus informeeriti elanikke kavandavatest muudatustest ning arutati erinevate tulevikuvõimaluste üle. "Kellelegi ei olnud üllatuseks, et olemasolev olukord ühiselamutes ei ole elanikele meelepärane ning parandamisruumi on siin kõvasti," kommenteeris kohtumisi abivallavanem Priit Ruut.

Oktoobrikuu vallalehes kirjutas Priit Ruut, et enamik Supluse tn 2 ja 4 elanikke eelistas võimalust enda kasutuses olevad eluruumid erastada ning selle läbi muutuda üürnikest omanikeks. Ka valla seisukohalt on selline lähenemine kõige mõistlikum, kuigi see välistab võimaluse saada riigilt toetust maja korrastamiseks sotsiaalmajana. Siiski on tulevikus omanikel võimalik taotleda teisi toetusi, seda siis juba kortermajale ja seeläbi oma elamistingimusi ning maja seisukorda parandada.

Pärnu maantee 27a hoonet soovib vald siiski renoveerida ning kasutada selleks SA Kredex toetust summas 1 074 161 eurot. Projekti põhieesmärkideks on hoone mahu vähendamine (alles jääks vaid 40 sotsiaalkorterit),  tehnosüsteemide rekonstrueerimine, ruumilahenduse parandamine ja kogu maja soojustamine. Lisaks muudele kaasagsetele elamistingimustele on hoonesse projekteeritud ka invanõuetele vastavad eluruumid.

Vallavalitsus otsustab lähitulevikus, kuidas projektidega edasi minna. Kindlasti tuleb veel kohtumisi valla elanikega, kus kogu protsessi ja järgmisi samme ka tutvustatakse.

Artiklile juurde lisatud pilt ruumilisest visioonist Pärnu maantee 27a sotsiaalmajast koos ümbrusega.

Lisainfo:

Katariina Vaabel

Tori vallavalitsus

Avalike suhete spetsialist

Mob: +372 5866 6327