Tori Vallavalitsus sai KredExilt toetust lammutamiseks

Vallavalitsus taotles KredExilt toetust kahe kasutusest välja langenud hoone lammutamiseks Ares ja Sindis ning sai taotlustele positiivsed vastused.

Sindis asuv laululava (aadressil Uus tänav 1) on juba väga pikka aega halvas ja ohtlikus seisukorras olnud. "Kui hoone lammutatakse, jääb alles korrastatud plats, kuhu on võimalik igale üritusele vastav lava püstitada," avab edasisi plaane abivallavanem Signe Rõngas.
Lammutamise prognoositav maksumus kokku on 20 000€, millest 6000€ maksab vald ise.

Niidu külas aadressil Pargi tee 5 asub vallale kuuluv amortiseerunud hoone, mille taastamine ei ole otstarbekas. "Valla arengukavas on aastatel 2021-2022 plaanitud samale asukohale ehitada uus parki teenindav hoone," lisab Rõngas. Projekti prognoositav kogumaksumus on 35 000€, millest 10 500€ maksab vald.

Toetus hõlmab mõlema objekti puhul lammutamise ehitusprojekti koostamist, lammutamist, jäätmete käitlemist ja krundi korrastamist, lõplik hind selgub hankes. Töödega plaanitakse alustada veel sel aastal.