Sindi linnas Kesktänav 13 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Sindi linnas Kesktänav 13 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku 19.11-02.12.2019.

Projekteerimistingimustega seadustatakse Kesktänav 13 kinnistul kaks olemasolevat hoonet – garaaž ja kuur. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 29 lõike 4 alusel võib kohaliku omavalitsuse üksus, enne käesoleva seaduse jõustumist ehitatud  ehitisregistrisse kandmata ehitise, kui ehitamise ajal oli ehitusprojekti koostamiseks nõutav detailplaneeringu olemasolu, asendada detailplaneeringu ehitusseadustiku §-s 26 sätestatud projekteerimistingimuste andmisega. Projekteerimistingimuste andmisel rakendatakse avatud menetlust.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee.