Are Kooli arengukava 2020-2023 projekti avalikustamine

Tori Vallavalitsuse 27.11.2019 korraldusega nr 938 kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Are Kooli arengukava 2020-2023 projekt Are Kooli ja Tori valla kodulehel perioodil 02.12-15.12.2019.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid Are Kooli aadressile Kooli tänav 1, Are alevik, Tori vald, 87301 Pärnumaa või e-posti aadressil info@are.edu.ee.

Arengukava projekt