Vallavalitsus ootab tunnustamisettepanekuid

 

Tori vallavalitsus ootab taotlusi valla kodanike ja ettevõtete tunnustamiseks.

Tori valla aukodaniku kandidaatide kohta võivad ettepanekuid teha volikogu liikmed, vallavalitsus ja vallavanem. Vähemalt kahekümne allkirjaga on õigus ettepanek esitada vallakodanikel, valla hallatavatel asutustel, vallas tegutsevatel ettevõtetel, liitudel, seltsidel, seltsingutel ja klubidel.

Ettepanekuid aasta ettevõtte aunimetuse kandidaatide kohta võivad esitada volikogu ja vallavalitsuse liikmed.

Kõik füüsilised ja juriidilised isikud võivad esitada kandidaate järgmiste aunimetuste omistamiseks:

  • aasta tegija (füüsiline või juriidiline isik või kollektiiv);
  • aasta noor (noor vanuses 7-26 eluaastat või vallas tegutsev noortekollektiiv);
  • aasta haridustöötaja (lasteaia-, üldhariduskooli või huvikooli õpetaja, treener, noorsootöötaja, tugiteenuste osutaja või haridusasutuse juht);
  • aasta sotsiaalvaldkonna edendaja;
  • aasta kultuuriedendaja (füüsiline isik või kollektiiv);
  • aasta sportlane (üksikisik või võistkond);
  • aasta spordiedendaja.

Ettepanekud koos põhjendusega palume esitada kirjalikult hiljemalt 15. septembriks, aasta haridustöötaja aunimetuse andmise ettepanekud hiljemalt 1. septembriks e-posti aadressil tori@torivald.ee või postiaadressil Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond.

 

Tunnustuse statuudid SIIT