Täiskasvanuhariduse projektid

Euroopa Liidu Erasmus+ programm AGENDA – „Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" kogukonna õpisündmus

Discgolfi koolitus Tori valla ametialasele kogukonnale
  1. Toimumise aeg: 16.08.2022
  2. Toimumise koht: Sindi discgolfipark, Tori vald
  3. Sihtrühm: Tori Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste istuva tööviisiga töötajad
  4. Osalejate arv: 25
  5. Koolituse läbiviija: Viljar Rebane
  6. Tegevused
2020. aastal avati Sindi raekoja ees Sõpruse pargis 18 korviga discgolfirada. Raja ehitas ja disainis MTÜ Discgolfiklubi Albatross koostöös vallavalitsusega. Peale haldusreformi oli discgolfirada esimene asi, mida vallaelanikud uuelt kohalikult omavalitsuselt küsisid, sest ala on niivõrd populaarne, kättesaadav kõigile ja toimub värskes õhus.
Kuna Tori vallavalitsuses on prioriteetsel kohal tervislike eluviiside ja liikumisvõimaluste propageerimine ka oma töötajate hulgas, siis soovime tutvustada ja anda esimesed juhised discgolfi harrastamiseks. Kuna discgolfipark asub vallamaja vahetus läheduses on töötajatel selle kasutamine väga mugav ja vähese vaevaga kättesaadav. Praeguseks on koolitusele juba registreerunud kõik Tori Valla raamatukogu töötajad (10). Discgolfi lühikursus toimub 16. augustil 2022, ajalise kestusega orienteeruvalt kaks tundi.

     7. Koolituse kava

10.00 discgolfi koolitus
11.30 viktoriin koolitusel omandatu kohta
12.00 lõpetamine ja viktoriini võitjate premeerimine discgolfi varustusega
    8. Oodatav tulemus
Vähest liikumist peetakse üheks suurimaks riskifaktoriks erinevate tervisehädade tekkimisel.
Liikumise propageerimine ja liikumisvõimaluste loomine on üks hea ennetusmeede tööjõudluse
suurendamiseks, haiguse tõttu töölt puudumise ja töövõimetuse vähendamiseks. Koolituse
tulemusena on ennekõike istuva tööviisiga töötajad saanud motivatsiooni, esimesed oskused ja
teadmised ühe toreda spordialaga tegelemiseks. Loodame, et vähemalt pooltest koolitusel osalenud inimestest saavad discgolfi harrastajad ja tervist hoidev eluviis saanud nende elustiiliks.

 

KOV pilootprogramm TÄISKÄIK „Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel" (Erasmus+ ja ANDRAS)

Täiskasvanute õppimist toetava mudeli loomine omavalitsuses. Projekti aeg mai 2022 – aprill 2023

https://sites.google.com/view/taiskaik