KredEx annab lasterikastele vähekindlustatud peredele kodutoetust

 

KredEx avas lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma kodu ja nüüdisajastada kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteeme.

Teenus sobib, kui:

  • peres kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last (kaasa arvatud);
  • pere taotlemisele eelneval aastal saadud maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta kuus ei olnud üle 355 euro kuus, välja arvatud varem eraldatud kodutoetus;
  • leibkonna omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv eluruum;
  • eluruumi omanikust taotlejal ei ole jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks;
  • vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg ületab taotleja ja toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega (min 3 aastat);
  • taotleja ei ole varem saanud kodutoetust rohkem kui ühe korra.

Taotlusi saab esitada kuni 20. aprillini 2020 KredExi e-teenuste keskkonnas või e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee. Taotlusi saab esitada ka posti teel aadressil Hobujaama 4, Tallinn, SA KredEx, 10151, Kodutoetus.

Taotlusvormid, info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate KredExi veebilehelt kredex.ee/et/kodutoetus.

Täiendavate küsimuste puhul võib pöörduda Tori valla lastekaitsenõuniku Liina Lelov-Aasmaa poole tel 5368 2558 või meiliaadressil liina.lelovaasmaa@torivald.ee.