Kohanime määramise eelteated

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine", millega soovitakse Eametsa külas Helle detailplaneeringu alusel tekkivale teele määrata kohanimeks Helle tee.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 16.06.2023 (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Pärnu mnt 12 Sindi linn Tori vald 86705 Pärnumaa või e-posti aadressil tori@torivald.ee.

Eelnõu