Kohanime määramise eelteated

24.03.22

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime muutmine", millega soovitakse muuta Eametsa külas asuva liikluspinna Veepargi tee kohanime ja määrata uueks kohanimeks Tulika tee.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 10.04.2022 (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Pärnu mnt 12 Sindi linn Tori vald 86705 Pärnumaa või e-posti aadressil tori@torivald.ee.