Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise taotlusvoor 2020

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD!

Tori vald osaleb kolmandat aastat puuetega inimeste eluruumide kohandamise projektis, mida rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Tori vald. Projekti eesmärk on Tori valla puuetega inimeste kodude kohandamine puudest tuleneva erivajaduse leevendamiseks, et tagada paremad elamis-, töötamis ja õppimistingimused ning suurendada iseseisvat toimetulekut.

Selle projekti raames on võimalik kohandada eluruumi:

  • liikumisega seotud tegevuste leevendamiseks (uksepakkude eemaldamine, ukseavade kohandamine, treppidest liikumine jms);
  • hügieenitoimingute tegemiseks (inva-wc paigaldamine, duširuumi kohandamine);
  • köögitoimingute tegemiseks.

Meeles tuleb pidada, et projektis ei saa osaleda kohandusega, mis ei tulene otseselt taotleja erivajadusest. Samuti ei toetata tavalise sanitaarremondi tegemist.

Kes saab projektis osaleda? Taotlejaks ehk kohanduse saajaks saab olla Tori valla elanike registris olev isik, kellele on määratud puude aste (keskmine, raske, sügav). Kohandada saab eluruumi, mis asub Tori valla haldusterritooriumil. See eluruum peab olema taotleja rahvastikuregistri järgne ja tegelik aastaringselt elamiseks kasutatav sobiv eluruum ning peab olema taotleja või tema pereliikme omandis/kaasomandis või kasutatav üürilepingu alusel, mis on kehtiv veel vähemalt 5 aastat.

Projektis osalemiseks on vajalik esitada taotlus. Taotluseid saab esitada kuni 17.04.2020. Lisaks taotlusele on vajalik esitada 2 võrdlevat hinnapakkumist ehitustööde teostamiseks. Hinnapakkumiste saamisel võib teid abistada ka sotsiaaltöötaja. Kui eluruum ei ole taotleja omandis, siis on vajalik ka eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek kohanduse tegemiseks. Korterelamutes on vajalik korteriühistu nõusolek juhul kui kohandusi tehakse korterist väljaspool (nt trepikoja välisukse vahetus).

2020. aastal on võimalik vallal projektitoetust saada 16 083 eurot. Tori vald lisab omaltpoolt veel 15% rahalist omaosalust. Kohanduse saajale on kodukohandus tasuta. Toetatakse kohandust, mis võimaldab igapäevaste toimingute tegemist koduses keskkonnas võimalikult vähese abivajadusega. Kui soovitakse teha kohandust, millel on olulised lisandväärused ning mille ehitamine ei tulene taotleja erivajadusest (nt mullivanni paigaldamine, aurusauna ehitamine), siis sellised lahendused tuleb taotlejal endal finantseerida.

Täiendavat informatsiooni saab sotsiaalnõunik Kaja Rebaselt, tel: 445 1884 või 50 53 978; kaja.rebane@torivald.ee