Keskkond: ametnikud

Keskkonnanõunik

Kärt Linder, tel  5594 0777, e-post kart.linder@torivald.ee

 
Keskkonnaspetsialist (jäätmemajandus, hajaasustuse programm, puurkaevud)
Janne Soosalu, tel 525 3929, e-post janne.soosalu@torivald.ee
 
Vallaaednik (haljastus, niitmine, puud, raieload)
Triin Sohlu, tel 5700 0637, e-post triin.sohlu@torivald.ee
 
Korrakaitseametnik (lemmikloomad (hulkuvad loomad) ja järelevalve)
ametikoht täitmata