Tori valla haridusalane statistika

Üldhariduskoolide statistika (tabel)

Koolieelsete lasteasutuste statistika (tabel)

Tori valla üldhariduskoolide andmed (HaridusSilm)

Põhjalikuma ülevaate kogu Eesti, sh Tori valla haridusvaldkonna statistikast leiab Haridus- ja teadusministeeriumi haridusstatistika portaalist HaridusSilm

Tulemus- ja tõhususnäitajad