Ettevõtlus

Töötukassa alustas töötasu hüvitise taotluste vastuvõtmist

6. aprillil alustas töötukassa töötasu hüvitise taotluste vastuvõtmist.

Töötasu hüvitise taotlus tuleb esitada töötukassa iseteenindusportaalis e-töötukassa.  Taotluse esitab tööandja või volitatud isik. Hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Töötasu hüvitist saab taotleda tööandja, kes vastab kahele tingimusele kolmest:

  • Ettevõtte käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
  • vähemalt 30 protsendile ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda;
  • vähemalt 30 protsendil ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani.

Töötukassa hüvitab töölepinguga töötajale 70 % tema varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 1000 eurot kuus brutos ja mitte vähem kui on alampalk. Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne taotluse esitamist.

Taotlusi menetletakse saabumise järjekorras, otsus saadetakse nii tööandjale kui töötajale. Kui taotlus on töötukassale  nõuetekohaselt esitatud, kannab töötukassa töötasu hüvitise töötaja pangakontole viie kalendripäeva jooksul.

Töötukassa soovitab tööandjatel üle vaadata, kellel on õigus e-töötukassas avaldusi esitada ja vajadusel teha volitus. Volituse andmise õpetus asub töötukassa kodulehel

Tööandja peab töötukassa iseteenindusportaalis avalduses märkima ära, millistele kriteeriumitele ta vastab ja lisama tõendavad dokumendid.

Töötasu hüvitist on õigus saada töötajal kuni kahe kalendrikuu eest. Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja avalduse iga kuu kohta eraldi. Kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab tööandja  hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Lisainfot saab tth@tootukassa.ee või telefonilt 15501

Kirjalik juhis taotluse täitmiseks asub SIIN

Töötasu hüvitist tutvustav video asub SIIN

 

 

 

Abiks ettevõtjatele kriisiolukorras

 

 

 

Ettevõtlusega seotud tugevustena on välja toodud Tori valla logistilisi eeliseid (vald on Pärnu linna lähedal ja vallas on head ühendused raud-, vee- ja maanteede ja lennujaama näol) ning ettevõtjatel on suurte alajaamade tõttu head võimalused arenemiseks.

Tori valda on Äriregistri andmetel aktiivsetest ettevõtetest registreeritud 1145 osaühingut, 309 füüsilisest isikust ettevõtjat, 123 mittetulundusühingut, 29 kohaliku omavalitsuse hallatavat asutust, 15 usaldusühingut, üheksa aktsiaseltsi, kuus tulundusühistut ning üks sihtasutus, täisühing ja välismaa äriühingu filiaal.

Jõesuus töötleva tööstusega tegelev OÜ Säästke on 224 töötajaga Pärnu maapiirkondade suurim tööandja. Suurimate tööandjate seas on ka Sindis tekstiiliga tegelevad AS Qualitex (83 töötajat), Danspin AS (79) ja Fein-Elast Estonia OÜ (56), trükkimisega tegelev AS Pajo (51), OÜ Nurme Teedeehitus (51), kaubaveofirma osaühing Antone Transport (47), piimakarjakasvatus OÜ Selja (46), ASB Greenworld Eesti (40), mööbliettevõte OÜ Fennobed (36), AS Nurme Turvas (34) ning tõstukite müügi ja remondiga tegelev Forklift OÜ (33).

Tööhõive

Statistikaameti andmetel oli seisuga 01.01.2018 Tori vallas kokku 11 694 ja vanuserühmas 15-74 ehk tööealises elanikkonnas 8575 elanikku. Seega on tööealise elanikkonna osakaal kogurahvastikust 73%.

2017. aastal oli Statistikaameti andmetel brutotulu saajaid Tori vallas kokku 4628 (mehi 2306 ja naisi 2322) ning keskmine brutokuupalk oli 1020.86 eurot (Eesti keskmine 1221 eurot). 31.05.2018 seisuga oli Tori vallas Töötukassa andmetel 277 töötut ehk töötuse määr on ligikaudu 3%.