Ettevõtlus

Ettevõtlusteemadega tegeleb vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond. 

Abivallavanem Signe Rõngas, tel 525 3189, e-post signe.rongas@torivald.ee

Arendusnõunik Kaire Ilus, tel 525 0899, e-post kaire.ilus@torivald.ee

 

Ettevõtlusalad

Sauga ettevõtlusala paikneb Pärnu linna vahetus läheduses mitme asustusüksuse territooriumil: Sauga alevikus ja Kilksama külas ning väike osa ka Nurme külas. Lähem info https://investinparnu.com/et/

 

Ettevõtlusuuring

Valminud on uuring Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla ettevõtluse arendamise võimaluste välja selgitamiseks. Uuringu eesmärk on välja selgitada, millist ruumilist keskkonda on vajalik luua, et piirkond oleks ettevõtjatele atraktiivne.
Uuring käsitleb omavalitsuste eri piirkondade ettevõtluskeskkonna potentsiaali, analüüsitakse ettevõtluse arenguvõimalusi järgmise 10–15 aasta perspektiivis. 
 
Uuringu viis läbi OÜ Hendrikson & Ko Tori Vallavalitsuse ja Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse tellimusel ja Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel.
 
 
 
 
 
 

Ettevõtete tunnustamine

Tori valla aasta ettevõtte statuut

Aasta ettevõtte aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal juriidilisele isikule, kelle tegevus on mõjutanud valla arengut.

Aasta ettevõtte aunimetus antakse tunnustusena juriidilisele isikule, kes oma tegevusega on soodustanud majanduse arengut, loonud uusi töökohti, tõstnud valla tuntust ja mainet.

Ettepanekuid Aasta ettevõtte aunimetuse kandidaatide kohta võivad esitada volikogu ja vallavalitsuse liikmed.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks 

Tori valla tunnustuse avaldamise kord

 

Tori valla 2022. aasta ettevõte on osaühing Levikivi, mis pakub lõigatud suuri kive nii ehitusmaterjaliks kui disainielementideks, nii siseruumidesse kui ka õue. Müüakse eri suuruse ja kujuga kivitooteid – vundamendi- ja fassaadikive, ukse- ja aknasilluseid jne.

Tori valla 2021. aasta ettevõte on osaühing P-Trucks, millee tegevusala on suurte busside ja veokite maale toomine, hooldus, remont ja müük üle Euroopa.

Tori valla 2020. aasta ettevõte on osaühing Tori Sawmill, mis on investeerinud Selja külla eesmärgiga luua kaasaegne saetööstus. Ettevõte hakkab väärindama väheväärtuslikku puitu, millest valmistatakse pakke- ja alusematerjali. Valmidus on aastas töödelda 120 tuhat tihumeetrit ümarpuitu, mida hakatakse eksportima rohkem kui 20 välisriiki.

Tori valla 2019. aasta ettevõte on osaühing Fennobed, mis toodab Sauga alevikus voodeid, madratseid, kattemadratseid jms.