Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Tori vald osaleb Sotsiaalkindlustusameti poolt välja kuulutatud pilootprojekti "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" III voorus.
 
Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.