Kuni Tori valla uute kordade vastuvõtmiseni kehtivad piirkondades varasemalt kehtestatud õigusaktid.

Kehtivad õigusaktid on leitavad Riigi Teatajast.

Are Vallavalitsuse määrused

Are Vallavolikogu määrused

Sauga Vallavalitsuse määrused

Sauga Vallavolikogu määrused

Sindi Linnavalitsuse määrused

Sindi Linnavolikogu määrused

Tori Vallavalitsuse määrused

Tori Vallavolikogu määrused

 

Projektid

18.09.18

Tori õpilasmaleva 2018 töötuba - kuulutus 

Tori Õpilasmalev 2016-2018
Viitenumber: 619216670937

Projekti eesmärk oli läbi olulise töökasvatusmeetodi kujundada noortes väärtushinnanguid, omandada sotsiaalset kompetentsust ja töökogemust, see sai täidetud.

Kokku osales 110 Tori valla noort, kes Tori valla kultuuriobjekte korrastades, kaasati kogukonna tegemistesse. Toimusid ka erinevad põnevad ühisüritused: seikluspäevad, töötoad, lõpupeod. 
 
Projetijuht: Ave Aaslaid

Toimetaja: KATARIINA VAABEL