5.02.19

Tori Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevate kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega

1.  Vahtra tn 5, Sauga alevik, Tori vald (katastritunnus 73001:001:1254; ärimaa 50%, tootmismaa 50%; 6342 m²);

2.  Vahtra tn 6, Sauga alevik, Tori vald (katastritunnus 73001:001:1255; ärimaa 50%, tootmismaa 50%; 4165 m²);

3.  Vahtra tn 8, Sauga alevik, Tori vald (katastritunnus 73001:001:1256; ärimaa 50%, tootmismaa 50%; 5474 m²);

4.  Vahtra tn 10, Sauga alevik, Tori vald (katastritunnus 73001:001:1257; ärimaa 50%, tootmismaa 50%; 5284 m²);

5.  Nulu tn 2, Sauga alevik, Tori vald (katastritunnus 73001:001:1261; ärimaa 50%, tootmismaa 50%; 4765 m²);

6.  Nulu tn 3, Sauga alevik, Tori vald (katastritunnus 73001:001:1262; ärimaa 50%, tootmismaa 50%; 9367 m²).

Hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on kinnistu hoonestamine ja kasutusele võtmine vastavalt äriplaanile. Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale kogu kinnisasja ulatuses. Kinnisasjad on hoonestamata. Rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks.

Hoonestusõiguse tasu (kogu hoonestusõiguse perioodi eest) algsuurus on:
1) kinnistule Vahtra tn 5 seataval hoonestusõigusel: 19 026 (üheksateist tuhat kakskümmend
kuus) eurot;
2) kinnistule Vahtra tn 6 seataval hoonestusõigusel: 12 495 (kaksteist tuhat nelisada üheksakümmend viis) eurot;
3) kinnistule Vahtra tn 8 seataval hoonestusõigusel: 16 422 (kuusteist tuhat nelisada kakskümmend kaks) eurot;
4) kinnistule Vahtra tn 10 seataval hoonestusõigusel: 15 852 (viisteist tuhat kaheksasada viiskümmend kaks) eurot;
5) kinnistule Nulu tn 2 seataval hoonestusõigusel: 14 295 (neliteist tuhat kakssada üheksakümmend viis) eurot;
6) kinnistule Nulu tn 3 seataval hoonestusõigusel: 28 101 (kakskümmend kaheksa tuhat ükssada üks) eurot;
 

Kirjalikud pakkumised esitada Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, 86705 Pärnumaa) hiljemalt 28.02.2019 kell 10.00.

Loe lähemalt tingimusi lisast ja volikogu otsusest. 

Lisainfo: 

Signe Rõngas

5253189

signe.rongas@torivald.ee

 

Toimetaja: KATARIINA VAABEL
5.02.19

Tori Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevate kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega

1.  Hirvela tn 11 asuv kinnistu, registriosa 3164206, katastritunnus 73001:001:0460, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2191 m2;

2. Hirvela tn 13 asuv kinnistu, registriosa 3164306, katastritunnus 73001:001:0461, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2192 m2 ;

3. Hirvela tn 15 asuv kinnistu, registriosa 3164406, katastritunnus 73001:001:0462, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2191 m2 ;

4. Hirvela tn 17 asuv kinnistu, registriosa 3164506, katastritunnus 73001:001:0463, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2806 m2 .

Hoonestusõigus seatakse kõikidele kinnisasjadele kogu kinnisasja ulatuses parima pakkumise teinud isiku kasuks. Kinnisasjad on hoonestamata. Rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks.Hoonestusõigus seatakse 10 (kümme) aastaks. Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast.

Hoonestusõiguse tasu algsuurus on 40 000 eurot, mis tasutakse enne hoonestusõiguse seadmise- ja asjaõiguse lepingu sõlmimist.
Hoonestajale, kes on täitnud hoonestusõiguse tasu maksmise kohustuse ja ehituskohustuse, võõrandatakse hoonestusõigusega koormatud kinnistu 25 000 euro eest. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. veebruar 2019 kell 10.00 ning pakkumised avatakse 28. veebruaril 2019 kell 11.00. Loe lähemalt lisast ja volikogu otsusest. 

 

Lisainfo: 

Signe Rõngas

5253189

signe.rongas@torivald.ee

 

Toimetaja: KATARIINA VAABEL
5.02.19

Tori Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel: 

 1. Väike-Meieri kinnistu (registriosa nr 4300850, katastritunnus 80801:001:0790, sihtotstarve 100% tootmismaa, suurus 1432 m²) asukohaga Aesoo küla, Tori vald, Pärnumaa.
  Enampakkumise alghinnaks on 20 000 eurot.
  Tagastamatu enampakkumise osavõtutasu suurus on 100 (ükssada) eurot, tagatisraha suurus on 1000 (üks tuhat) eurot. Enampakkumise võitjal arvestatakse tasutud tagatisraha ostusummast maha. Teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha 3 tööpäeva jooksul.
   
  Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Tori Vallavalitsuse pangakontole EE642200001120160667 või sularahas vallavalitsuse kassasse hiljemalt 25. veebruariks 2019 kella 09:00-ks. Täpsemaid tingimusi loe lisast.
   
  Lisa

  Lisainfo:

  Jüri Puust

  5183374

  jyri.puust@torivald.ee

 2. Pärnu mnt 74a kinnistu (registriosa nr 9948450, katastritunnus 74101:001:0414, sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 800 m²) asukohaga Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa. 
  Kirjalikud pakkumised esitada Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, 86705 Pärnumaa) hiljemalt 25.02.2019 kell 10.00.

  Enampakkumise alghinnaks on 3000 eurot. Tagastamatu enampakkumise osavõtutasu suurus on 50 (viiskümmend) eurot, tagatisraha suurus on 300 (kolmsada) eurot. Enampakkumise võitjal arvestatakse tasutud tagatisraha ostusummast maha. Teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha 3 tööpäeva jooksul.
   
  Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Tori Vallavalitsuse pangakontole EE642200001120160667 või sularahas vallavalitsuse kassasse hiljemalt 25. veebruariks 2019 kella 09:00-ks. Loe läemalt lisast.

  Lisa 

 

Lisainfo:

Jüri Puust

5183374

jyri.puust@torivald.ee

Toimetaja: KATARIINA VAABEL