3.04.19

Maa-amet on keskkonnaministri käskkirja alusel välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Tori vallas Eavere külas asuva, Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva Hiirekõrva kinnisasja (katastritunnus 14901:002:0425, pindala 11,99 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks, alghinnaga 769 eurot aastas (tagatisraha 192 eurot). Pakkumised tuleb esitada 16.04.2019 hiljemalt kella 10.30-ks.

Täpsem informatsioon Maa-ameti kodulehelt: http://www.maaamet.ee/maarent/index.php?action=EnampakkumineView&e_id=83

Toimetaja: KATARIINA VAABEL