Tori valla valimiskomisjon

20.11.19

Komisjoni esimees: Siiri Jõerand
Aseesimees: Eve Atka
Liikmed: Anne Annus, Birgit Kuusk, Aino Vaarmaa, Merle Vunk
Asendusliige: Renate Ribul

 

Valimiskomisjoni otsused

Valimiskomisjoni protokollid

Valimiskomisjoni asukoht

2.05.19
Pärnu maavanema 18.07.2017 korraldusega nr 288 määrati Tori valla valimiskomisjoni asukohaks Selja tee 1a, Sauga alevik, Pärnumaa (Sauga Vallavalitsus).
Pärnu maavanema korraldus Tori valla valimiskomisjoni asukoha määramise kohta