« Tagasi

Vallavalitsuse istung 25. novembril

  • Otsustati välja anda kolm ehitusluba.
  • Kinnitati Jänesselja lasteaias asuva keedukatla Dieta EXM 85 (maht 100 liitrit) elektroonilise enampakkumise võitja. Pakkumuse hind 500 eurot.
  • Otsustati nõustuda katastriüksuste moodustamisega Tammiste külas detailplaneeringu alusel.
  • Nõustuti Nurme külas Lille katastriüksuse ja Pika katastriüksuse liitmisega.
  • Otsustati eraldada MTÜ-le Hoolivad Südamed 300 eurot ühekordset toetust.
  • Otsustati rahastada valla eelarvest ühe lapsehoiuteenusel käiva lapse kohatasu.
  • Otsustati eraldada reservfondist 303 eurot Are Huvikeskusele desogeeli dosaatorite ja desogeeli soetamiseks.
  • Otsustati rahuldada kaks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlust.
  • Kinnitati ühe 2019. aasta hajaasustuse programmist rahastatud projekti lõpparuanne ja otsustati välja maksta toetus.