« Tagasi

Vallavalitsus otsib maaspetsialisti

Maaspetsialisti ülesandeks on Tori valla territooriumi maakorraldusküsimuste lahendamine.

Peamised ametiülesanded:

 • maareformiga seotud toimingute teostamine;
 • maakorraldustoiminguteks (kruntide jagamine, liitmine, piiride muutmine) vajalike menetluste sh haldusaktide ettevalmistamine;
 • toimingute tegemine ja haldamine maa-andmebaasides (andmed maaomandi, omanike vahetamise, kitsenduste, maksustamishindade jne);
 • isikliku kasutusõiguse ja sundvalduse seadmise vajalike menetluste sh haldusaktide ettevalmistamine;
 • valla üldplaneeringuga seotud protsessides ning detailplaneeringute aruteludel osalemine ning vastavate komisjonide ja töörühmade töös osalemine;
 • vallale kuuluvatel maadel asuvate aiamaade kasutamise korrastamine ja korraldamine;
 • aadressiandmete korrastamine.

 

Ootame, et vastaksid järgmistele nõuetele:

 • maakorraldaja erialaga seotud kaardiprogrammi kasutamise varasem kogemus;
 • hea arvutikasutusoskus kaardiprogrammide kasutamise valdkonnas;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • eestvedamis- ja koostöövõime;
 • hea eneseväljendamise oskus;
 • analüüsi- ja planeerimiseoskus

 

Omalt poolt pakume: head töökeskkonda; sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

 

Töökoht asub: Sauga alevik, Tori vald

Töötasu (bruto) 1100-1500 EUR

 

Kandideerijatel esitada:

• kandideerimisavaldus;

• motivatsioonikiri;

• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

• ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

• kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Tööle asumise aeg: 4. jaanuar 2021.

Dokumendid esitada 9. detsembriks 2020 Tori Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705, Pärnumaa või digitaalselt e-posti aadressile eve.atka@torivald.ee.

Lisainfo: signe.rongas@torivald.ee, telefon 5253189.