« Tagasi

Vallavanem pälvis Päästeteenistuse Medali!

Rõõm on teatada, et Tori vallavanemat Lauri Luuri on tunnustatud Päästeteenistuse Medaliga. Esildises tuuakse muu hulgas välja, et vallavanem on olnud hea koostööpartner Päästeametile, kelle jaoks on elanikkonna turvalisus ja kriisijuhtimine prioriteetsed valdkonnad. „Kriisijuhtimise teemade arendamisel on Tori vald Pärnumaal üks edukamaid, nad on organiseerinud mitmeid õppusi. COVID-19 eriolukord näitas selgelt vallavanema kriisijuhtimise võimekust, head koostöötahet ja meeskonna motiveerimisoskust."

Lisaks kriisireguleerimisele tuuakse Päästeameti esildises välja, et vald on teadvustanud sotsiaalsete probleemide olemasolu ning on väga initsiatiivikas nende lahendamisel, tehes konstruktiivset koostööd päästeametiga. „Koostöös Lääne päästekeskuse ennetusbürooga on käsil pilootprojekt „Sindi korda", mis hõlmab ametlikku koostöövõrgustikku Päästeameti Lääne päästekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri, Häirekeskuse Lääne keskuse, SA Pärnu Haigla kiirabi ning Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitse üksuse vahel. Projekti eesmärk on muuta politseinike, päästjate ja kiirabitöötajate suhtumist teiste ametkondade eesmärkidesse ning töömeetoditesse. Pealtnäha hullumeelne idee teha „Sindi korda" on saanud fookusseeritud, süsteemsed ja järjepidevad tegevused, mida viiakse ellu valdkondade koostöös.

Kiire ja sujuv infovahetus Tori vallavalitsusega on loonud koostöövormi, kus erinevate ametkondade esindajad püüavad koostöös kohaliku omavalitsusega leida parimaid praktikaid erinevate keeruliste olukordade lahendamiseks. Kõik ikka selleks, et inimestel oleks võimalikult turvaline elukeskkond ja ohutud käitumisharjumused. Tori vallavalitsuse märkimisväärne tahe panustada oma inimeste heaolusse on eeskujuks kõigile omavalitsustele. Lääne päästekeskus tunnustas eelmisel aastal Tori valda Lauri Luuri eestvedamisel tulemusliku tegutsemise eest tiitliga Aasta Koostööpartner 2019."

Oleme uhked!

 

Foto: Päästeamet