« Tagasi

Tori Vallavolikogu istung toimub 26. märtsil

Seoses eriolukorraga on vallavalitsus suunanud volikogusse ainult hädavajalikud eelnõud, et istungi saaks võimalikult kiiresti peetud. Volikogu istung on avalik ja toimub ülekanne nagu tavaliselt, viiruse leviku ohu tõttu saali kuulajatel tulla ei soovita. Seepärast osalevad ka ametnikest ainult need, kes volikogu istungi ettevalmistamisega või eelnõude ettekandmisega seotud on.

 

Tori Vallavolikogu I koosseisu 31. istung toimub neljapäeval, 26. märtsil 2020. a.

Volikogu istung algab kell 15.00 Are Huvikeskuses, Pärivere tee 17, Are alevik.

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

 

Volikogu istungi päevakorra projekt:

1.Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

2. Määruse „Tori vallavolikogu 11.02.2015 määruse nr 4 „Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2028 kinnitamine" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

3. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Pärnu mnt 62 a ja b)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

4. Otsuse „Vara omandamine (Roheline 25, Sindi)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

5. Otsuse „Vara omandamine (Kellukese tee 2 ja 4)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

6. Otsuse „Tori valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamise ning muutmise algatamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

7. Otsuse „Likvideerija tagasikutsumine ja uue likvideerija määramine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur