« Tagasi

Politsei- ja Piirivalveamet hakkab Sindis harjutama

Tori vallavalitsus on andnud Sindis, Pärnu mnt 27a tühjalt seisva hoone ruumid Politsei- ja Piirivalveametile tegevuste harjutamiseks, mis kestavad kuni uue sotsiaalmaja ehitusperioodi alguseni. Ehitustööde algusest anname vallavalitsuse infokanalites teada.

"Harjutused ei too endaga kaasa müra ega ohtlikke olukordi kõrvalistele isikutele ega linnakodanikele," kinnitab PPA esindaja. Ta lisab, et sellistes kohtades harjutamine lisab treeningule päris elulisust, mida on raske mujal ette kujutada. "Mida reaalsem on keskkond, seda reaalsemana tundub ka harjutus ise". Esindaja sõnul tehakse sarnast koostööd ka kinnisvaraarendajatega.

Küsimusele, kas harjutused toovad endaga kaasa ka midagi elanikele ja mida peavad kohalikud silmas pidama, vastab esindaja, et harjutused toimuvad hoones sees ja see ei too elanikele mitte midagi kaasa. "Kui kui keegi tuleb hoonesse iseseisvalt ja loata, aitame nad sealt välja ja vormistame vajalikud paberid. Kui näete meie autosid maja ees seismas, ei tasu meid karta!"

Foto: Tori vallavalitsus