« Tagasi

Juhised vabatahtlikele abistajatele

Sotsiaalmeedias levib mitmeid üleskutseid kodanikualgatustena üksteise abistamiseks. Oluline on, et abistajad oskaksid ka ennast kaitsta koroonaviiruse haiguse COVID-19 puhangu ajal. Oleme välja toonud mõningad näpunäited, mis koostatud hooldustöötajatele ja hoolekandeasutuste töötajatele enese kaitsmiseks Sotsiaalministeeriumi poolt koosTerviseametiga. Meie hinnangul võiks neist abi olla ka vabatahtlikele abistajatele. 

Abistajatele/Sotsiaaltöötajatele

 • Enne tööle/abistama minekut veendu, et oled terve, st et sul ei ole palavikku, köha, nohu või muid haiguse tunnuseid. Vähimagi kahtluse korral jää koju ning teavita sellest tööandjat.
 • Enne tööle asumist kontrolli oma kehatemperatuuri! Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida.
 • NB! Tervel inimesel ei ole vaja kaitsemaski töö juures kanda.
 • Pese käsi regulaarselt vee ja pesuainega. Käte pesemisel peab järgima Terviseameti juhendit:

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf

Käsi tuleb pesta:

 • enne tööle asumist
 • enne kliendiga tegelema asumist
 • enne söömist
 • enne kliendi toitmist
 • kui käed on nähtavalt määrdunud
 • pärast jäätmete käitlemist
 • pärast tualettruumi kasutamist või mähkmete vahetamist.

Väldi silmade, nina ja suu katsumist.

Kui võimalik, siis väldi kliendiga füüsilist kontakti, nt kätlemist, embamist.

Kui võimalik, siis hoia kliendiga minimaalselt 1 meetrist distantsi.

Isikuhooldustoimingute tegemisel kasuta kaitsekindaid, kaitsekitlit ja kilepõlle.

Tegevused kliendiga

 • Jälgi kliendi tervislikku seisundit. Kontrollige klientide kehatemperatuuri regulaarselt vähemalt nii hommikul kui õhtul. Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida.
 • Haigusnähtudega (köha, palavik) kliendil palu pesta käsi ja kasutada maski, kui see on olemas.
 • Kui tegemist on inimesega, kelle on endal raske käsi pesta või maski ette panna, ole talle abiks.
 • Ole tähelepanelik mäluhäiretega (sh dementsusega) jt erivajadusega inimestele teabe jagamisel. Veendu, et inimene saab korraldusest aru ja suudab iseseisvalt tegevust täide viia. Vajadusel abista.
 • Kliendi haigestumisel tuleb kasutada olemasolevaid võimalusi kliendi eraldamiseks, tagada tema hooldus ja ravi. Jälgida temaga lähikontaktis olnute seisundit.
 • Uute klientide vastuvõtmisel kontrollida tema terviseseisundit, sümptomite ilmnemisel rakendada koheselt eelpool kirjeldatud meetmeid.
 • Loobuda ühistegevustest (nt huviringid jms klientide ühistegevused) ning selle asemel soodustada klientide aja veetmist nende tubades ja asutuse territooriumil värskes õhus.
 • Kõrgendatud tähelepanu tuleb pöörata viiruse riskirühma kuuluvate klientide, eriti mäluhäiretega klientide terviseseisundi muutustele. Näidustatud on regulaarne kehatemperatuuri kontrollimine. Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida.

Lisaks, kui käiakse kellegi eest poes, siis on soovitatav lähikontakti vältimiseks jätta abivajajale toidukott ukse taha ja ise hoida eemale seni kuni abivajaja on ukse tagant koti kätte saanud. Sama ka kõigi teiste asjadega, mida ühelt inimeselt teisele üle antakse. Võimalusel proovige vältida sularahas arveldamist, kuid kui see on tingimata hädavajalik, siis käsitleda sularaha kinnastega või selle kasutamise järel desinfitseerida käed spetsiaalse kätedesovahendiga

Küsimuste korral palume pöörduda abivallavanema Priit Ruudu poole: priit.ruut@torivald.ee, 5649 0409.