« Tagasi

Jäätmekäitlust puudutavad nõuanded eriolukorra ajaks

Keskkonnaministeerium: korduma kippuvad küsimused

Era- ja äriklient

  • Kõiki kliente teenindatakse, nagu kokku lepitud, kõik toimingud lepingute ja arvetega palume lahendada virtuaalselt või telefoni teel.
  • Ärikliendid: teenindame nii, nagu kokku lepitud. Palume tagada objektidele ligipääs, et ekipaaži töötaja ei peaks kellegagi isiklikult suhtlema, vaid saaks ise konteineri ära vahetada.
  • Kui vähegi võimalik, tooge konteiner aia taha, et see oleks teenindavale ekipaažile kättesaadav ilma väravaid avamata, inimestega suhtlemata.
  • Täisnuusatud salvrätid visake segaolmejäätmete prügikasti! Vanapaberi ja papi konteinerisse neid visata ei tohi. Ei eriolukorra ajal ega ka mitte tavaolukorras!
  • Kui olete otsustanud jäätmejaama külastada, siis hoidke töötajaga nii suurt distantsi kui võimalik. Osa jäätmejaamadest on ka suletud, kuid neis, mis on lahti, on muudetud töökorraldust nii, et jäätmejaamas võib kohapeal viibida korraga vaid 1 klient. See võib kaasa tuua järjekordi ning palume jäätmejaama jäätmete toomise võimalusel edasi lükata.

 

Pakendijäätmete kogumine:

  • Pakendikonteinereid teenindatakse jätkuvalt väljakujunenud regulaarsusega.
  • Haigestunud või haigusetunnustega inimestel palume oma pakendeid avalikesse pakendikonteineritesse mitte viia, vaid panna segaolmejäätmete konteinerisse. Põhjuseks vajadus kaitsta sortimisjaamade töötajaid võimaliku nakatumise eest.