Eesti Maaülikooli tasuta koolitused raalprojekteerimisest ja tööstusrobootikast

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab teada, et oleme oktoobrikuus alustamas täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse raames kahe täiesti uue praktilise tootmistehnika valdkonda kuuluva täienduskoolitusega:

·         Raalprojekteerimine ja –tootmine (koolituse algus 2. oktoober 2020)

·         Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes (koolituse algus 19. oktoober 2020)

Koolitused on sihtrühma kuulujatele TASUTA ning mõlema koolituse sihtrühmaks on väikeettevõtete töötajaid ja FIE-d.
(Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike (sh õpetajate) osalemine nendel täienduskoolitusel ei ole toetatav!)

Täpsemat infot mõlema koolituse kohta leiab aadressilt: http://avatudylikool.emu.ee/et/avatud-ulikool/sihtruhmale/rtkt/

Koolitused toimuvad ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2020. aastaks raames ning koolitustegevust rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".