« Tagasi

Arvamuse küsimine keskkonnaloa muutmiste kohta

Keskkonnaamet saatis Tori Vallavalitsusele Sindi Vesi (10356904, aadress: Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Hariduse tn 14, 86703) keskkonnaloa  nr L.VV/328970 muutmise taotluse.

Keskkonnaluba  soovitakse  muuta  seoses  Pärnu  maakonnas  Tori  vallas  Tammiste  külas  Veskikaare  tn 35 (registriosa  3330706, 73001:008:1384) asuva Veskikaare  reoveepuhasti  (reoveepuhasti  kood  PUH0672060)  ja Veskikaare väljalaskme (väljalaskme kood PM206) ning Veskikaare tn 26 (registriosa 3330206, 73001:008:1379) kinnistul  asunud  Veskikaare  puurkaevu (puurkaevu kood POH0015307) välja  võtmisega  loast ning  Urge  külas

Haldja tee 4 (registriosa  909106, katastritunnus  73001:008:0655) kinnistul asuva Urge puurkaevu (veehaarde kood POH0000221) veevõtu vähendamisega.

Keskkonnaamet kontrollis keskkonnaloa  nr L.VV/328970 muutmise  taotluse vastavust KeÜS  §  42 lg 1, 3 ja 7 nõuetele ning leidis, et keskkonnaloa taotlus vastas nõuetele.

Nõuetekohane muutmise taotlus nr T-KL/1004108-2 on kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-110312 all

 

Keskkonnaamet teatab, et võttis menetlusse osaühing Sindi Vesi (10356904, aadress: Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Hariduse tn  14, 86703, edaspidi

ettevõte) keskkonnaloa  nr L.VV/331620  muutmise  taotluse.

Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses veevõtu suurendamisega Pärnu maakonnas Tori vallas Selja külas Selja koolitee 48 kinnistul (registriosa  4314006, 80801:001:0682) asuvast  puurkaevust Selja (veehaarde kood POH0023823) ning Tori alevikus Virula tn 3 (registriosa 423650, 80803:001:0375) kinnistul asuvast puurkaevust Lasteaia (veehaarde kood POH0001864).

Keskkonnaamet kontrollis keskkonnaloa nr L.VV/331620 muutmise taotluse vastavust KeÜS § 42 lg 1, 3 ja 7 nõuetele ning leidis, et keskkonnaloa taotlus vastas nõuetele.

Keskkonnaloa muutmise taotlus nr T-KL/1002464 on kättesaadav menetluse nr M-110274 all keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/)