« Tagasi

Vallavalitsuse istungil 7. aprillil

  1. Otsustati sõlmida hankeleping osaühinguga GT Tarkvara Tori valla asutustele Microsoft Office'i kasutuslitsentside rentimiseks maksumusega 14 964,61 eurot (lisandub käibemaks) ühes aastas.
  2. Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Sauga alevikus asuval Hirvela tn 1 kinnistul.
  3. Otsustati vastu võtta Eametsa külas Nigula tee 57 kinnistu detailplaneering.
  4. Otsustati väljastada kahed projekteerimistingimused.
  5. Anti välja korraldus Pulli külas Aluste katastriüksuse baasil uute katastriüksuste moodustamiseks.
  6. Nõustuti Sindi linnas Supluse tn 3, Nurme külas Halinga metskond nr 39 ja Kilksama külas Pähkli teel asuvate katastriüksuste jagamisega.
  7. Otsustati seada sundvaldus osaühingu Elektrilevi kasuks Kilksama külas Turbaraba tee 6 katastriüksusele madalpinge elektrimaakaabelliini rajamiseks.
  8. Väljastati üks ehitusluba.
  9. Kinnitati Tori valla noortevolikogusse kandideerimisavalduse vorm.
  10. Kooskõlastati Tori Valla Kultuurikeskuse logo.