« Tagasi

Vallavalitsuse 28. juuli istungil

  1. Tunnistati väikehanke „Interaktiivsete tahvlite hankimine Sauga Põhikooli kasutusrendiga" edukaks ja kvalifitseerituks Officeday Estonia OÜ pakkumus maksumusega 25 197.35 eurot (lisandub käibemaks).
  2. Otsustati suurendada 2021/2022 õppeaastal Sauga Põhikooli 8. klassi õpilaste arvu 29 õpilaseni.
  3. Anti välja ehitusluba puurkaevu rajamiseks.
  4. Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Tammiste külas asuval Ojapealse tee 5 kinnistul. Planeeringumenetlus liidetakse algatatud Ojapealse tee 7, Ojapealse tee 9 ja Ojapealse tee kinnistute menetlusega.
  5. Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Pulli külas asuval Kati kinnistul.
  6. Otsustati seada tähtajatud sundvaldused Nurme külas asuvale Lausa katastriüksusele ja Kurena külas asuvale Käära katastriüksusele elektripaigaldiste rajamiseks.
  7. Määrati Tori valla valimiskomisjoni asukohaks Pärnu mnt 12, Sindi.
  8. Anti luba Niidu külas toimuva ürituse „Are Pargijooksud 2021" läbiviimiseks 28. juulil.