« Tagasi

Vallavalitsuse 21. juuli istungil

 1. Tunnistati väikehanke „Tammiste lasteaia sisustuse soetamine" edukaks pakkujaks osaühingu Kesk-Eesti Mööbel pakkumus maksumusega 19 142,39 eurot (lisandub käibemaks).
 2. Kinnitada riigihanke „Toiduainete ost Tori valla haridusasutustele 2021–2022 ja 2022/2023 õ/a-l" edukateks pakkujateks:
 • osa 1 – liha ja lihatooted – osaühingü Roverto pakkumus kogumaksumuses 64 652,25 eurot (lisandub käibemaks);
 • osa 2 – piimatooted ja piim – osaühingu Roverto pakkumus kogumaksumuses 78 694,40 eurot (lisandub käibemaks);
 • osa 3 – kala ja kalatooted – osaühingu Urves pakkumus kogumaksumuses 29 863,90 eurot (lisandub käibemaks);
 • osa 4 – pagaritooted – osaühingu Roverto pakkumus kogumaksumuses 21 327,64 eurot (lisandub käibemaks).;
 • osa 5 – kuivained – aktsiaseltsi Kaupmees & Ko pakkumus kogumaksumuses 24 810,14 eurot (lisandub käibemaks);
 • osa 6 – puu- ja köögiviljad – osaühingu HORECA SERVICE pakkumus kogumaksumuses 53 990 eurot (lisandub käibemaks);
 • osa 7 – konservid, kastmed, mahlad, õlid – aktsiaseltsi Kaupmees & Ko pakkumus kogumaksumuses 25 308,15 eurot (lisandub käibemaks)
 • osa 8 – juurviljad – osaühingu HORECA SERVICE pakkumus kogumaksumuses 21 508,40 eurot (lisandub käibemaks);
 • osa 9 – kondiitritooted – aktsiaseltsi Kaupmees & Ko pakkumus kogumaksumuses 6065,25 eurot (lisandub käibemaks);
 • osa 10 – munad – osaühingu Roverto pakkumus kogumaksumuses 2125 eurot (lisandub käibemaks).
 1. Tunnistati kehtetuks väikehange „Interaktiivsete tahvlite hankimine Sauga Põhikooli kasutusrendiga".
 2. Tunnistati nurjunuks riigihange „Sindi Raekoja renoveerimistööd", kuna pakkumised ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust.
 3. Väljastati ühed projekteerimistingimused.
 4. Nõustuti Tammiste külas Kuuse tn 3 asuva maatüki jagamisega ning otsustati määrata moodustatavate maatükkide lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 5. Otsustati välja anda üks ehitusluba.
 6. Anti luba Tori Valla Kultuurikeskusele:
 • tantsuõhtu Mait Maltis 70 korraldamiseks Toris 24. juulil ning kehtestati tantsuõhtu piletihind;
 • Tori suvelaada ja Toredate Laste Päeva korraldamiseks Toris 25. juulil ning kehtestada müügipileti hind;
 • filmiöö korraldamiseks Toris 28. juulil.
 1. Otsustati tagastada perioodi kahe Pärnu Raja tänava lasteaias käiva lapse kohatasu soodustus.
 2. Otsustati sihtfinantseerida osaühingut Sindi Vesi 15 480 euroga.
 3. Otsustati kinnitada üks restaureerimistoetuse aruanne ja toetus välja maksta.