« Tagasi

Tunnustati Pärnumaa aasta õppijat ja aasta koolitajat

Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) võeti kokku 15. oktoobril Pärnumaa TÕN-i tänusündmusel, kus tunnustati tänavu täiskasvanuharidusse panustajaid. Tori valla elanikke pärjati kahe tiitliga: Pärnumaa aasta õppija on Kaire Parts, Pärnumaa aasta koolitajaks nimetati Pille Lend. Aasta õppija tiitlile olid meie vallast nomineeritud ka Helen Pärast ja Aimur Peerna.

Kaire Parts on ema kolmele lapsele, kellest üks on sügava puudega. Et aidata teisi raskustesse sattunud, kriisi läbinud või kriisi alguses olevaid inimesi, asus Kaire õppima Pärnumaa kutsehariduskeskuse kogemusnõustaja täiendõppesse ning läbis lisaks sotsiaalnõustaja koolituse. Aktiivse kogukonna liikmena juhib Kaire Tori naisseltsingut Lained ning tegutseb Taali vabatahtliku päästjana. Kaire leiab, et õppimine on oluline selleks, et avardada oma silmaringi ja ühiskonna arengutega kaasa minna.

Pille Lend on kaitseväe instruktor, kes jagab oma teadmisi kutselise mineerija ja demineerijana, lisaks teeb ta Eesti Punase Risti vabatahtlikuna esmaabikoolitusi. Eelmise aasta kevadel alanud eriolukorras pani Pille kokku nakkustõrje koolituse, et selgitada kogukondades, mis on viiruslik nakkus ja kuidas sellest hoiduda. Tänavu on ta algatanud projekti „Koduapteek korda", et suurendada inimeste teadlikkust aegunud ravimite kahjulikkusest. Pille sõnul on teiste koolitamine parim viis midagi endale põhjalikult selgeks teha – koolitust tehes püüab ta materjalile alati vürtsi lisada ja teemaga võimalikult süvitsi tutvuda.

Tänusündmusel jagati tunnustusi ka aasta õpiteo eest, koostöös Eesti tööandjate keskliiduga tänati aasta õppijasõbralikku tööandjat.

Täiskasvanud õppija nädalat koordineerib Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.

 

Allikas: ETKA Andras

Pilt: Pille Lend Facebook