« Tagasi

Tulekul on ohtlike jäätmete ja koduelektroonika kogumisringid

Vallavalitsus korraldab oktoobris ohtlike jäätmete kogumisringid, mille käigus saavad Tori valla elanikud tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ja elektroonikatooted.

Koduelektroonika hulka kuuluvad kõik elektriga töötavad seadmed. Esemed peavad olema komplektsed ja demonteerimata (näiteks televiisori kast ja plokid ning kineskoop ei tohi olla eraldi). Külmikute külmutusagregaate ei tohi vigastada ega ise demonteerida. Komplektseks loetakse toodet, mis ei ole lammutatud ning sisaldab seadme olulisi osasid (kineskoope, trafosid, kompressoreid jne). Seadmel võivad puududa väheolulised osad nagu käepidemed, riiulid, toitejuhe jne.

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete hulka kuuluvad:

  • akud ja patareid;
  • päevavalguslambid;
  • elavhõbedaga termomeetrid;
  • vanad ravimid;
  • kasutatud õlid ja õlifiltrid;
  • värvi-, laki-, liimi-, lahusti- ja olmekeemia jäägid;
  • paljundusmasinate kassetid;
  • ohtlike ainetega määrdunud pakendid.

NB! Vastu ei võeta olmejäätmeid ja rehve.

Sõltuvalt ära antavate jäätmete kogustest võivad kellaajad varieeruda. Palun arvestada täiendava ajavaruga.

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Janne Soosalu, tel 525 3929.

 

ETERNIIDI KOGUMISRING

Oktoobris saab Tori valla territooriumi eri paigus ära anda eterniidijäätmeid. Eterniiti võetakse vastu ainult Tori valla sissekirjutust omavatelt eraisikutelt. Eterniidi üleandmiseks tuleb eelnevalt registreerida tel 525 3929 või e-posti teel janne.soosalu@torivald.ee. Registreerida saab kuni 15. oktoobrini 2021.

Registreerides tuleb kirja panna oma nimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress) ja eterniidijäätmete kogus. Eterniidijäätmete koguse arvutamisel arvestada, et 1 m2 eterniiti kaalub umbes 16 kilo. Purustatud eterniiti vastu ei võeta. Ühe pere kohta võetakse vastu maksimaalselt 3 tonni eterniiti.

Eterniidi üleandmine toimub üleandja kinnistult ja autole peab olema tagatud juurdepääs. Eterniit tuleb paigutada alusele, et seda saaks tõstukiga autole laadida. Väiksema koguse puhul peab omanik ise olema valmis eterniiti autosse laadima.

Täpsemad kuupäevad ja vastuvõtutingimused lepitakse registreerinutega personaalselt kokku enne kogumisringi toimumist.