Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste KMH aruande avaliku arutelu järelvaatamine

Riigi tugimaantee nr 59 Pärnu-Tori km 20,800 asuva Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalik väljapanek toimus 28.01.2021-26.02.2021 ja avalik arutelu 2.03.2021 veebikeskkonnas Zoom.

Avalikku arutelu saab järele vaadata 7 päeva jooksul pärast arutelu toimumist veebis ja valla raamatukogudes (info lahtiolekuaegade ja aadresside kohta on leitav Tori valla raamatukogu kodulehel).

Sama perioodi vältel on võimalik esitada täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid KMH eksperdile (OÜ Hendrikson & Ko, kadri@hendrikson.ee) ning arendajale/otsustajale (Transpordiamet, e-post: info@transpordiamet.ee).

 

Vaata avalikku arutelu siit