« Tagasi

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Tootsi-Pärnu“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise ning avaliku arutelu kohta

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Tootsi-Pärnu" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise ning avaliku arutelu kohta.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu (RB) raudteetrassi lõigu „Tootsi-Pärnu" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamise ning avaliku arutelu toimumisest.

RB „Tootsi-Pärnu" ehitusprojekti KMH käsitleb kiire raudtee rajamist ja kasutamist Pärnu maakonnas ca 39 km pikkusel lõigul Tootsist Pärnu linna ja Häädemeeste vallas Reiu jõega ristumiseni. Raudteelõik saab alguse Põhja-Pärnumaa vallas lõigus, kus RB trass jõuab olemasoleva Tallinn-Lelle-Pärnu raudteekoridorini ning kulgeb lõuna suunas edasi Tori valla territooriumil, kus ületab kaguosas Rääma raba. Lõunapoole liikudes jõuab trassikoridor Pärnu linna territooriumile, kus ületab Pärnu jõe ning suundub jõe ning Liivi tee vahelisel alal linna lõunapiirini kuni ristumiseni Reiu jõega Häädemeeste vallas. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale.

„Tootsi – Pärnu" ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 30.07.-21.08.2021 TTJA kodulehel (www.ttja.ee – Tarbija õigused – Avalikud Teated - Keskkonnamõju hindamisega seotud teated), avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teate juures. KMH programmiga paberkandjal on võimalik tutvuda Tori Vallavalitsuses aadressil Pärnu mnt 12, Sindi.

KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused on võimalik esitada avaliku väljapaneku lõpuni kuni 21.08.2021 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Arutelu toimub 26.08.2021 Pärnu Keskraamatukogu suures saalis kell 17.00-19.00 aadressil Akadeemia 3, 80010 Pärnu. Seoses riigis kehtestatud piirangutega COVID-19 leviku tõttu, on võimalik aruteluga liituda ka veebikeskkonnas, Microsoft Teams, 26.08.2021 algusega kell 17.00. Aruteluga saab liituda TTJA kodulehel, (www.ttja.ee – Tarbija õigused – Avalikud Teated - Keskkonnamõju hindamisega seotud teated), vastaval teatel oleva lingi kaudu.

Palume eelregistreerida arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 25.08.2021.

„Tootsi-Pärnu" ehitusprojekti KMH osapooled: Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 667 2004. Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood 14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee. KMH koostaja: Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, registrikood 10705517, Tallinn Tõnismägi 3a-15, 10119; kontaktisik Henn Pärnamets, e-post: henn@environment.ee

Teade PDF vormis

„Tootsi – Pärnu" ehitusprojekti KMH programm

Lisa 2 ja 3.