« Tagasi

Täiskasvanud õppija infopäev

Kui sa ei ole veel õppima asunud või leidnud karjäärialaselt sobivat väljakutset, siis oled oodatud osalema Tori vallavalitsuse korraldatud täiskasvanud õppija infopäevale, mis toimub 4. augustil Sauga avatud noortekeskuses. Infopäevale on oodatud kõik noored ja täiskasvanud, kellel on huvi õppimiseks, enesetäiendamiseks ning karjääriplaanide teostamiseks või kes vajab pisut motivatsiooni oma haridustee  jätkamiseks.

Infopäeval tutvustab töötukassa erinevaid tööotsinguvõimalusi, kuidas koostada kandideerimisdokumente, räägitakse, kuidas töövestluseks ette valmistada ning viiakse läbi põnevaid harjutusi. Huvitavaid erialasid ja täiendõppevõimalusi tuleb infopäevale tutvustama ka Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Lisaks tutvustab kutsehariduskeskus oma uut eelneva haridusnõudeta kutsevaliku õppekava, mille peamiseks sihtrühmaks on need noored, kel puuduvad oskused või valmidus õppekava valida (nt üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õpingud katkestanud, mittetöötavad ja -õppivad noored, põhikooli lõpetanud, kes ei tea, mida elus edasi teha, puuduliku eesti keele oskusega isikud vms). Samuti on kohal meie valla noortekeskused, kes räägivad erinevatest huvitegevusega seotud võimalustest.

Toimuvad ka põnevad praktilised töötoad, kätt saab proovida saab koka, kaubanduse, kondiitritöö, teeninduse, elustamise, tööle kandideerimise ja töövestluseks valmistumise töötubades. Infopäeval esineb ansambel Agulipoisid!

Täiskasvanud õppija infopäev toimub kell 14-19 Sauga avatud noortekeskuses (Põõsalinnu 2), osalemine tasuta. Kui sa ei tea kuidas elus edasi liikuda, tule osale ja saa teada!