Raamatukogude lahtiolekuajad suvel

Are raamatukogu E
-
R 11.00
-
18.00 (
suletud
6.
juuli
-
2.
august)
1.2.
Sauga raamatukogu E
-
R 11.00
-
18.00 (
suletud
12.
juuli
-
31.
juuli)
1.3.
Sindi
raamatukogu E 11.00
-
18.00 ja T
-
R 10.00
-
17.0
0
1.4.
Suigu
raama
tukogu E
-
N 11.00
-
17.00 ja R 10.00
-
14.00 (
suletud
5.
juuli
-
1.
august)
1.5.
Tori raamatukogu E
-
R 11.00
-
18.00 (
suletud
12.
juuli
-
8.
august)
1.6.
Urge raamatukogu E ja K 13.00
-
18.00 (
suletud
5.
j
uuli
-
1.
august)
1.7.
Tammiste välisteeninduspunk
t on
suletud
0
1.06.2021
-
31.08.2021 (kaasa
arvatud)
Are raamatukogu E
-
R 11.00
-
18.00 (
suletud
6.
juuli
-
2.
august)
1.2.
Sauga raamatukogu E
-
R 11.00
-
18.00 (
suletud
12.
juuli
-
31.
juuli)
1.3.
Sindi
raamatukogu E 11.00
-
18.00 ja T
-
R 10.00
-
17.0
0
1.4.
Suigu
raama
tukogu E
-
N 11.00
-
17.00 ja R 10.00
-
14.00 (
suletud
5.
juuli
-
1.
august)
1.5.
Tori raamatukogu E
-
R 11.00
-
18.00 (
suletud
12.
juuli
-
8.
august)
1.6.
Urge raamatukogu E ja K 13.00
-
18.00 (
suletud
5.
j
uuli
-
1.
august)
1.7.
Tammiste välisteeninduspunk
t on
suletud
0
1.06.2021
-
31.08.2021 (kaasa
arvatud)
Are raamatukogu E -R 11.00-18.00 (suletud 6. juuli - 2. august)
Sauga raamatukogu E -R 11.00-18.00 (suletud 12. juuli - 31. juuli)
Sindi raamatukogu E 11.00-18.00 ja T-R 10.00-17.00
Suigu raamatukogu E -N 11.00 -17.00 ja R 10.00-14.00 (suletud 5. juuli - 1. august)
Tori raamatukogu E-R 11.00-18.00 (suletud 12. juuli - 8. august)
Urge raamatukogu E ja K 13.00 -18.00 (suletud 5. juuli - 1.august)
Tammiste välisteeninduspunkt on suletud 1. juunist 31. augustini (kaasa arvatud).

 

Loe rohkem raamatukogude töökorraldusest alates 1. juunist.