« Tagasi

Puti elamurajooni veemuredest

Eametsa küla Puti elamurajooni elanikud on mitmel korral pöördunud vallavalitsuse poole, et väljendada muret joogivee kvaliteedi pärast. Oleme probleemiga tutvunud ning saame valla vee-ettevõtte seisukohale tuginedes väita, et põhjuseks on suviselt suur tarbimine, mis ületab puhastusseadmete tootmisvõimekuse. Paraku lihtsaid lahendusi ei ole ja seetõttu ei saa kohe kiiret leevendust pakkuda, kuid kindlasti pole tegemist ületamatu küsimusega.

Kuna Eametsas on mitmeid eraldi asetsevaid väikseid pumplaid, siis on volikogu tasemel täna kokku lepitud, et lähima nelja aastaga ühendatakse Eametsa lokaalsed võrgud Pärnu linna süsteemi. Töö koosneb eri etappidest ning nende elluviimine sõltub maksumusest, rahastusvõimalustest, maade kasutusõigusest ja muudest väiksematest teguritest.

Eeldatavalt nelja aastaga on ühendustrassid rajatud. Kui rääkida konkreetsetest lõikudest, siis selle aasta eesmärk on rajada trassid Sauga alevikust kuni Niitjõe teeni, millega lahendatakse esimeste elamupiirkodade mured. Teise etapina soovime vedada trassid Lennujaama teele kuni Kaluriküla ristmikuni. Ka seal juba ettevalmistused käivad, võimalike liitujatega on juba läbi räägitud ja eeldatavalt läheb tööks uuel aastal.

Järgmised etapid peaks kaks otsa omavahel ühendama ja väikesed pumplad asendama Pärnu linna võrguga. Hoiame teid arengutega jooksvalt kursis ning oleme nõus ka kogukonnaga kohtuma, et arutada ka muid ajutiste leevenduste võimalusi.

Ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava 2021-2032