« Tagasi

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 19.07-2.08.2021 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tori vallas Eametsa külas, Suvilate tee 9 kinnistu osas.

Kinnistul kehtib Sauga Vallavolikogu 26. jaanuari 2007 korraldusega nr 19 kehtestatud Hintsu I kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringus määratud hoonestusala suurendamist 10%. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu Suvilate tee 9