Vallavalitsuse 29. septembri istungil

 1. Kinnitati minikonkursi „Erinevate objektide kõrghaljastuse raie, hoolduslõikus ja hindamine" tulemused ja otsustati sõlmida  osaühinguga Puuhooldustööd töövõtuleping maksumusega 13 710 eurot (lisandub käibemaks).
 2. Tori valla Jänesselja Lasteaia jalg- ja jalgrattatee ehitustööde tegemiseks otsustati sõlmida töövõtuleping osaühinguga Nurme Teedeehitus, lepingu maksumus on 27 415,25 eurot (lisandub km).
 3. Kinnitati ühe 2022. a hajaasustuse programmist rahastatud projekti lõpparuanne ja otsustati välja maksta toetus.
 4. Otsustati aunimetuse „Tori valla aasta ettevõte" andmine.
 5. Kinnitati Are huvikeskuse bürooruumide kasutusse andmiseks läbi viidud suulise enampakkumise võitjad: osaühing TooMetsa Maja ja osaühing Suhkur.
 6. Tunnistati nurjunuks Sindis Pärnu mnt 73-3, Pärnu mnt 73-5 ja Pärnu mnt 73-6 asuvate korteriomandite võõrandamiseks läbi viidud elektrooniline enampakkumine ja otsustati korraldada uus enampakkumine.
 7. Otsustati anda avalikul suulisel enampakkumisel kasutusse Are alevikus Pärivere tee 17 hoone I korrusel asuv ruum ja kinnitati enampakkumise tingimused.
 8. Otsustati anda mitteeluruum Tori alevikus Selja mnt 2 aktsiaseltsi Tref Nord kasutusse kuni Tori silla ehitustööde lõppemiseni.
 9. Otsustati sihtfinantseerida osaühingut Sindi Vesi 5932.50 euroga Tõela peakraavi tööde tegemiseks.
 10. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus osaühingu Enefit Connect kasuks Niidu külas asuvale kinnistule side maakaabelliini rajamiseks.
 11. Nõustuti Mannare külas asuva Mihkli katastriüksuse jagamisega.
 12. Otsustati välja anda ehitusload:
 • Tammiste külas Sooviku tn 1, 2, 3, 4 kinnistutele üksikelamu püstitamiseks;
 • Vainu külas Kubja tee 8 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
 • Tammiste külas Pilliroo tn 11 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
 • Vainu külas Püve kinnistule puurkaevu rajamiseks;
 • Eametsa külas Kannikese tee 13 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
 • Urumarja külas Pistriku kinnistule puurkaevu rajamiseks.
 1. Kinnitati Tammiste Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseis.
 2. Otsustati eraldada neljale vabaühendusele toetust.
 3. Otsustati rahastada nelja lapsehoiuteenusel käiva lapse kohatasu.
 4. Otsustati sõlmida kahe isikuga sotsiaaleluruumi üürilepingud.
 5. Anti välja korraldus kodukohanduse teostamise kohta.