« Tagasi

Kildemaa piirkonna eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

Tori valla ja Pärnu linna poolt ühiselt koostatavate eriplaneeringute asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalik väljapanek toimub 24.11.2022- 15.01.2023.

Eriplaneeringu materjalidega saab tutvuda Tori valla kodulehel https://www.torivald.ee/kildemaa-piirkonna-tuulepargi-eriplaneering  ja Pärnu linna kodulehel https://parnu.ee/linnakodanikule/planeerimine-ehitus/planeeringud/eriplaneering, paberkandjal planeeringu materjalidega saab tutvuda Tori vallavalitsuses (Sindi linn, Pärnu mnt 12) ning Pärnu linnavalitsuses (Pärnu linn, Suur-Sepa tn 16) ja Paikuse osavallakeskuses (Paikuse alev, Pärnade pst 11) nende lahtiolekuaegadel.

Tori Vallavalitsus ja Pärnu Linnavalitsus ootavad arvamusi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruandele kuni 15.01.2023 e-posti aadressidele tori@torivald.ee  või linnavalitsus@parnu.ee  või kirjalikult Tori vallavalitsus (Pärnu mnt 12, Sindi linn, 86705 Tori vald) või Pärnu linnavalitsus (Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn).

Eriplaneeringute ala asub Pärnu linnas Põlendmaa ja Seljametsa külade territooriumil ning Tori vallas Kildemaa, Urumarja, Taali, Randivälja ja Võlli külade territooriumitel. Tuulepargi planeerimise eesmärk on elektrituulikute abil toota taastuvenergiat. Tuulepargi jaoks vajaliku ala suurus on u 1020 ha ja rajada soovitav tuulepark koosneb kuni 11-st kuni 290 m kõrgustest tuulegeneraatoritest, tuuleparki teenindavatest teedest, pargisisesest elektrivõrgust ja alajaama(de)st. Tuulepargi liitumine on kavandatud 110 kV alajaama ning tuulepargi ja alajaama vahelise õhuliini pikkus on kuni 15 km. Kavandatud tuulepark on moodustatud ühtse tervikuna ning arvesse on võetud kaasneda võivat olulist keskkonnamõju.

Eriplaneeringuid koostatakse õiguslikult mõlemas omavalitsuses eraldi, kuid kuna planeeringualad on üksteisega külgnevad, viiakse planeeringu protsesse läbi üheselt.

Pärast avaliku väljapaneku lõppemist teatame 30 päeva jooksul kirjalikult oma seisukohad esitatud arvamustele ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha.