« Tagasi

Valmis Tori valla halduspiiri muutmise analüüs

Tori vallavalitsuse

PRESSITEADE

28.06.2018

 

Valmis Tori valla halduspiiri muutmise analüüs

Vahetult enne jaanipäeva valmis Tori vallavalitsuse poolt tellitud Tori valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs, mille koostas OÜ Cumulus Consulting.

Analüüs telliti eesmärgiga anda avalikkusele, sh eelkõige Pärnu linnaäärsete asulate elanikele, selge ja erapooletu ülevaade võimalikest mõjudest kui antud asustusüksused peaksid liituma Pärnu linnaga. Võrdlusena on välja toodud ka mõjud kui jäädakse Tori valla koosseisu.

Vallavanem Lauri Luuri sõnul saab peamise järeldusena välja tuua seda, et Tori vald on võrgustikupõhine omavalitsus, milles on neli kohaliku tähtsusega keskust, kuid vaieldamatult on Pärnu linn tõmbekeskuseks kogu vallale. „Lisaks saab välja tuua, et linnaäärsete külade elanikud on teenuste tarbimise osas selgelt rohkem integreeritud Pärnu linnaga kui ülejäänud Tori vallaga, samas ei oma piiride muutmine teenuste tarbimisele ja võimalikele tarbimismustritele eelduslikult olulist mõju" selgitas Luur.

OÜ Cumulus Consulting konsultandi Mihkel Laane hinnangul vähendab Pärnuga liitumine eelduslikult linnaäärsete asulate elanike võimalusi kaasa rääkida kohalikus arengus, kuna Tori valla elanikest moodustavad nad kolmandiku, samas linna elanikest vaid 7%. Samas on piirkonna inimeste jaoks halduspiiri muutmisel olulised emotsionaalsed aspektid (kuuluvustunne, identiteet jms), mida on keeruline objektiivselt hinnata, kuid mis võivad olla otsustamisel suure tähtsusega.

Arendusnõunik Kaie Toobali selgituste kohaselt saab mõjude analüüsiga tutvuda Tori valla veebilehel www.torivald.ee ning lisaks tutvustatakse analüüsi tulemusi valla arengukava avalike arutelude käigus. „Vajadusel oleme valmis tegema ka täiendavaid koosolekuid ning kindlasti avaldame põhjaliku ülevaate valla ajalehes" lisas Toobal juurde.

Tori vald tekkis Sauga, Are, Tori valla ja Sindi linna ühinemisel 2017 aastal läbi viidud haldusreformi käigus.