« Tagasi

Vallavalitsuse 5. septembri istungil

  1. Kubja silla ümberehitustöödeks otsustati sõlmida töövõtuleping osaühinguga Nordpont. Lepingu maksumus on 93 093 eurot (lisandub käibemaks).
  2. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Saali tekstiilide soetamine Sindi seltsimajale" ja kinnitada riigihanke alusdokumendid.
  3. Otsustati välja anda projekteerimistingimused:
  • Tammiste külas Kasteheina tn 4 kinnistule elamu ehitamiseks;
  • Tammiste külas Kaldakaare tee 19 kinnistul oleva aiamaja laiendamiseks.
  1. Kehtestati Tammiste külas Väike-Kastani, Kastani tee 3, Kastani tee 5 ja Kastani tee kinnistute detailplaneering.
  2. Otsustati anda ehitusluba:
  • Tori alevikus Muraka tee 20 kinnistule puurkaevu rajamiseks;
  • Tammiste külas sademeveetorustike rajamiseks.
  1. Otsustati rahastada ühe lapse lapsehoiuteenuse kohatasu.