« Tagasi

Vallavalitsuse 13. septembri istungil

 1. Tunnistati kehtetuks riigihange „Tori valla teede hooldustööd 2023-2028", kuna hankes esitatud pakkumuste hindamisel selgus, et hanke eeldatav maksumus ei vasta hetke turutingimustele ning seega tegelik maksumus ületab hankija finantsvõimekust.
 2. Otsustati anda kasutusse avalikul suulisel enampakkumisel Sindis Ringi tn 1 esimesel korrusel asuvad äriruumid ja kinnitati enampakkumise tingimused.
 3. Otsustati anda otsustuskorras üürile ruumid Sindi linnas Jaama 1 asuvas hoones OÜ-le Sindi Tervisekeskus viieks aastaks.
 4. Anti luba mittetulundusühingule ERKI-SPORT motokrossi Euroopa Meistrivõistluste läbiviimiseks Taali külas Rallikrossiraja kinnistul 17. septembril.
 5. Kinnitati Tori valla 2023. a eelarve koostamise lähtetingimused.
 6. Määrati osaühingu Sindi Vesi 2023-2024 majandusaasta aruannete auditeerijaks Infora OÜ.
 7. Kinnitati Tori valla üldhariduskoolide, huvikooli ja koolieelsete lasteasutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus alates 1. septembrist 2023 ühe lapse/õpilase kohta kuus.
 8. Määrati ühele isikule noore õpetaja ja spetsialisti toetust 300 eurot ühes kuus 24 kuu eest.
 9. Otsustati rahastada kahe lapse lapsehoiuteenuse kohatasu.
 10. Võeti vastu Printsu põik 1, 2, 2a, 3, Printsu tee 3, 9, 10, 11, 13 ja Printsu tee kinnistute detailplaneering Eametsa külas.
 11. Kinnitati kolme 2023. a hajaasustuse programmist rahastatud projekti lõpparuanded ja otsustati välja maksta toetus.
 12. Otsustati anda ehitusluba:
 • Eametsa külas Sõnajala tee 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
 • Sindi linnas Pähkli tn 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
 • Piistaoja külas Männiku kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks;
 • Sindi linnas Kooli tn 4a kinnistule kuuride lammutamiseks;
 • Tori alevikus Jõgissaare kinnistule puurkaevu rajamiseks;
 • Elbu külas Illu-Hansu kinnistule puurkaevu rajamiseks.