« Tagasi

Vabaühenduste ühekordse toetuse taotlemise tähtaeg on reedel, 15. septembril

Vabaühenduste ühekordset toetust antakse tegevuseks, mis toimub Tori valla haldusterritooriumil, on suunatud Tori valla elanikele või tutvustab Tori valda laiemale üldsusele ja on kooskõlas kehtiva Tori valla arengukavaga. Toetuse saamiseks, mida eraldatakse vabaühendusele kuni 300 eurot aastas, tuleb esitada vallavalitsusele taotlus 15. septembriks.

Tegevustoetust võivad taotleda vabaühendused, kes on registreeritud ning on tegutsenud vähemalt üks aasta Tori valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Tori valla elanikele ühistegevuse, kultuuri-, spordi- ja tervisetöö ning vabaaja edendamise võimaluste pakkumisega, sh külaliikumise edendamisega.

Taotluse vorm ja info on leitav valla kodulehelt https://www.torivald.ee/vabauhenduste-toetuse-taotlus

Lisainfo: Kairi Gustavson, kairi.gustavson@torivald.ee, telefon 521 8455.