« Tagasi

Vabaühenduste ühekordse toetuse taotlemise tähtaeg on 15. juuni

Ühekordset toetust saavad vabaühendused taotleda Tori valla elanikele suunatud või kohalike elanike poolt korraldatavateks avalikeks sündmusteks ja ühistegevusteks. Sündmus või tegevus peab toimuma Tori vallas või esindama Tori valda. Toetust võivad taotleda vabaühendused, kelle tegevusest saavad osa ja kasu Tori valla elanikud. Ühekordset toetust eraldatakse vabaühendusele kuni 300 eurot aastas, taotlused vaadatakse läbi kord kvartalis. Ühekordse taotluse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus kas 15. märtsiks, 15. juuniks, 15. septembriks või 15. novembriks.

Lisaks ühekordsele toetusele saavad vabaühendused taotleda tegevustoetust ja kuni 300 eurot toetust projektide omafinantseeringuks. Projektide omafinantseeringu toetust võib taotleda aasta läbi, tegevustoetuse ja 300 eurot ületava omafinantseeringu toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus 1. oktoobriks.

Taotluste vormid ja info on leitav valla kodulehel.

Lisainfo: Ave Lääne, ave.laane@torivald.ee, telefon 5749 3555.